image
Küsi meie õiguseksperdilt
Valters Gencs
image
images
Küsi meie õiguseksperdilt
Valters Gencs
Küsi oma tasuta koopia
Doing Business Guide Balti riikides.

Maksuteenused Eestis

 

Eesti maksusüsteemi peetakse lihtsaks ja liberaalseks. Võrreldes muude Euroopa riikidega seisneb kõige suurem erinevus tulumaksu kindlas summas ja ettevõtte tulumaksu 0%-määras. Ettevõtte maksustamine hõlmab endas töötajate maksustamist ja käibemaksu. Kasumi (dividendi) jaotamise korral on maksumäär 27% (21/79).

 

Käibemaks on 20% enamiku teenuste ja kaupade puhul. Teatud kaupad, nt raamatud ja ravimid maksustatakse 9%-lise käibemaksumääraga. Üldiselt tekib kohustus registreerida ettevõte käibemaksukohustuslaseks kui aastane käive ületab 16 000 EUR. Välismaistel mitte-residentidel võib tekkida kohustus registreerida käibemaksukohustuslaseks alates ettevõtluse alustamisest Eestis.

 

Edasise maksunõustamise või –planeerimise osas palun kontakteeruge meie bürooga.

 

Täisnimekiri meie nõustamisvaldkondadest maksunduse vallas:

 

Raamatupidamisalased nõustamised Eestis

Maksuotsuste apelleerimine Eestis

Maksuresidentsuse sertifikaadi korraldamine vastavalt topeltmaksustamise vältimise lepingutele Eestis

Ärikasumi maksustamine Eestis

 

Kapitalikasum Eestis

Ettevõtte tulumaks Eestis

Sõltuvate teenuste maksustamine Eestis

Dividendide maksustamine Eestis

 

Topelmaksustamise vältimise lepingud Eestis

Maksuinformatsiooni vahendamine Eestis

Aktsiisimaks Eestis

Kinnisvarast tuleneva tulu maksustamine Eestis

 

Sõltumatute teenuste maksustamine Eestis

Intressid Eestis

Rahvusvahelised piiriülesed tehingud Eestis

Loodusliku ressursi maks Eestis

 

OECD mudeli maksustamine Eestis

Pakendamismaks Eestis

Töötasu maksustamine Eestis

Püsiva tegevuskoha maksustamine Eestis


Eraisiku maksustamine, sh iga-aastaste deklaratsioonide täitmine välismaalastele Eestis

Deklaratsioonide ettevalmistus Eestis

Kinnisvaramaks Eestis

Esindamine Leedu maksuametis

 

Kasutustasude maksustamine Eestis

Sotsiaalmaks Eestis

Maksuauditeerimised Eestis

Maksualased kohtuvaidlused Eestis

 

Kapitalimaks Eestis

Maksude planeerimine ja optimiseerimine Eestis

Tulumaksuseaduse alusel maksustamine Eestis

Siirdehinnad Eestis

 

Käibemaks Eestis

Käibemaksu maksuesindus Eestis

Käibemaksu maksuesindus ja registreerimine Eestis

Maksude kinnipidamine Eestis

Küsimustega palun kontakteeruge Valters Gencs, advokaat: info@gencs.eu

 

Materjal, mis siin sisaldub, ei ole esitatud kui õigusnõuanne või arvamus
© Gencs Valters Law Firm, 2016

Submit
Küsi oma tasuta koopia
Doing Business Guide Balti riikides.