image
Küsi meie õiguseksperdilt
Valters Gencs
image
images
Küsi meie õiguseksperdilt
Valters Gencs
Küsi oma tasuta koopia
Doing Business Guide Balti riikides.

Ettevõtte müük

Osutame meelsasti abi Teie ettevõttele ostja leidmisel, või esindada ettevõtet, kes otsib teises riigis sobivat äri, kellega ühineda või osta. Vajadusel saame aidata ka müügitehingu analüüsil maksu- ning õiguslikust küljest tehingut analüüsides.

 

 

Ettevõtte müük koosneb järgnevatest sammudest:

 

Finantseeringute leidmine, maksude planeerimine;

 

Konfidentsiaalsuslepingu sõlmimine potentsiaalse ostja ning müüja vahel;

 

Pakkumise koostamine ostja poolt;

 

Läbirääkimised müüja ning ostja vahel, et selgitada välja parimad müügitingimused

 

Tehingu finants, õigus- ning maksualase analüüsi koostamine;

 

Lepingu sõlmimine

 

Hindamine pärast ühinemist

 

 

Ootame toredat koostööd!

Küsimustega palun kontakteeruge Valters Gencs, advokaat: info@gencs.eu

 

Materjal, mis siin sisaldub, ei ole esitatud kui õigusnõuanne või arvamus
© Gencs Valters Law Firm, 2016

Submit
Küsi oma tasuta koopia
Doing Business Guide Balti riikides.