image
Küsi meie õiguseksperdilt
Valters Gencs
image
images
Küsi meie õiguseksperdilt
Valters Gencs
Küsi oma tasuta koopia
Doing Business Guide Balti riikides.

Maksuteenused Leedus

Alates meie õigusbüroo avamisest on maksuteenused olnud meie põhiline tegevusala. Meie büroo on tunnustatud klientide poolt kui esimese taseme maksunõustaja Lätis. Alates 2008.a pakume maksuteenuseid ka Eestis ja Leedus. Me pakume nõu rahvusvaheliste ja kohalike maksude planeerimise, maksualaste kohtuvaidluste, turule sisenemise strateegiate ja piiriüleste maksuküsimuste osas. Meie maksualased teadmised võimaldavad pakkuda ka laialdasi juriidilisi teenuseid teistes nõustamisvaldkondades, nt ühinemiste ja ülevõtmiste korral Lätis, Leedus ja Eestis.

 

Leedu on välismaiste investorite silmis atraktiivne soodsate maksuplaneerimise võimaluste tõttu. Täpsemalt on ettevõtte tulumaks kukkunud 15%-le (eelnevalt 20%-lt). Enamgi veel, väikesed ettevõtted, kus töötab kuni 10 töötajat ja mille aastane käive jab alla 144810 EUR maksavad ettevõtte tulumaksu 5% (eelnevalt 10%). Uued seadused lubavad alates 2010.aastast kahjumi edasikandmist Leedu residendist emaettevõtte ja tema kohalike tütarettevõtete vahel. Kuni aastani 2013 saavad ettevõtted osa võtte erinevatest investeerimisprojektidest, mis pakuvad atraktiivseid maksusoodustusi.

 

Edasise maksunõustamise või –planeerimise osas palun kontakteeruge meie bürooga:

 

Raamatupidamisalased nõustamised Leedus

Maksuotsuste apelleerimine Leedus

Maksuresidentsuse sertifikaadi korraldamine vastavalt topeltmaksustamise vältimise lepingutele Leedus

Ärikasumi maksustamine Leedus

 

Kapitalikasum Leedus

Ettevõtte tulumaks Leedus

Sõltuvate teenuste maksustamine Leedus

Dividendide maksustamine Leedus

 

Topelmaksustamise vältimise lepingud Leedus

Maksuinformatsiooni vahendamine Leedus

Aktsiisimaks Leedus

Kinnisvarast tuleneva tulu maksustamine Leedus

 

Sõltumatute teenuste maksustamine Leedus

Intressid Leedus

Rahvusvahelised piiriülesed tehingud Leedus

Maa ülekandmismaksud Leedus

 

Loodusliku ressursi maks Leedus

OECD mudeli maksustamine Leedus

Pakendamismaks Leedus

Töötasu maksustamine Leedus

 

Püsiva tegevuskoha maksustamine Leedus

Eraisiku maksustamine, sh iga-aastaste deklaratsioonide täitmine välismaalastele Leedus

Deklaratsioonide ettevalmistus Leedus

Kinnisvaramaks Leedus

 

Esindamine Leedu maksuametis

Kasutustasude maksustamine Leedus

Sotsiaalmaks Leedus

Riigilõivud Leedus

 

Maksude planeerimine ja optimiseerimine Leedus

Maksuauditeerimised Leedus

Maksualased kohtuvaidlused Leedus

Kapitalimaks Leedus

 

Tulumaksuseaduse alusel maksustamine Leedus

Siirdehinnad Leedus

Käibemaks Leedus

 

Käibemaksu maksuesindus Leedus

Käibemaksu maksuesindus ja registreerimine Leedus

Maksude kinnipidamine Leedus

Küsimustega palun kontakteeruge Valters Gencs, advokaat: info@gencs.eu

 

Materjal, mis siin sisaldub, ei ole esitatud kui õigusnõuanne või arvamus
© Gencs Valters Law Firm, 2016

Submit
Küsi oma tasuta koopia
Doing Business Guide Balti riikides.