image
Küsi meie õiguseksperdilt
Valters Gencs
image
images
Küsi meie õiguseksperdilt
Valters Gencs
Küsi oma tasuta koopia
Doing Business Guide Balti riikides.

Meie advokaadibüroo pakub õigusabi Lätis, Leedus ja Eesti alljärgevates nõustamisvaldkondades:

 

Admiraliteedi- ja mereõigus Lätis, Leedus, Eestis

Alkoholimüügiõigus Lätis, Leedus, Eestis

Alternatiivsed vaidluste lahendamised Lätis, Leedus, Eestis

Apellatsiooniõigus Lätis, Leedus, Eestis

Armeeõigus Lätis, Leedus, Eestis

 

Arvuti- ja arvutitarkvaraõigus Lätis, Leedus, Eestis

Asjaõigus Lätis, Leedus, Eestis

Asutuste õigus Lätis, Leedus, Eestis

Autoriõigus Lätis, Leedus, Eestis

Autoritasu maksustamine Lätis, Leedus, Eestis

 

Avaliku finantseerimise õigus Lätis, Leedus, Eestis

Avaliku võimu õigus Lätis, Leedus, Eestis

Biotehnoogiaõigus Lätis, Leedus, Eestis

Dividendide maksustamise õigus Lätis, Leedus, Eestis

Ebaaus konkurentsiõigus Lätis, Leedus, Eestis

 

Eestkosteõigus Lätis, Leedus, Eestis

Ehitusõigus Lätis, Leedus, Eestis

Eluasemeõigus Lätis, Leedus, Eestis

Energeetikaõigus Lätis, Leedus, Eestis

Eraelu puutumatus Lätis, Leedus, Eestis

 

Erakapitali õigus Lätis, Leedus, Eestis

Esindus- ja edasimüügiõigus Lätis, Leedus, Eestis

Ettevõtte asutamine Lätis, Leedus, Eestis
Ettevõtte registreerimine Lätis, Leedus, Eestis

Ettevõtte asutamisõigus Lätis, Leedus, Eestis

 

Ettevõtte kasumi maksustamine Lätis, Leedus, Eestis

Ettevõtte tulumaks Lätis, Leedus, Eestis

Finantsregulatsioonid Lätis, Leedus, Eestis

Frantsiisid ja frantsiisiõigus Lätis, Leedus, Eestis

Haiglateõigus Lätis, Leedus, Eestis

 

Haldusõigus Lätis, Leedus , Eestis

Haridusõigus Lätis, Leedus, Eestis

Hasartmänguõigus Lätis, Leedus, Eestis

Hooletusse jätmine Lätis, Leedus, Eestis

Hüpteegiõigus Lätis, Leedus, Eestis

 

Infotehnoloogiaõigus Lätis, Leedus, Eestis

Intellektuaalomandi õigus Lätis, Leedus, Eestis

Internetiõigus Lätis, Leedus, Eestis

Investeerimisfondide õigus Lätis, Leedus, Eestis

Investeerimisõigus Lätis, Leedus, Eestis

 

Isikliku kahju õigus Lätis, Leedus, Eestis

Isiku tulumaks Lätis, Leedus, Eestis

Kapitalikasum Lätis, Leedus, Eestis

Kapitalimaks Lätis, Leedus, Eestis

Kapitaliturud Lätis, Leedus, Eestis

 

Kaubamärgiõigus Lätis, Leedus, Eestis

Kaubandusõigus Lätis, Leedus, Eestis

Keskkonnaõigus Lätis, Leedus, Eestis

Kindlustusõigus Lätis, Leedus, Eestis

Kinnisvara maksuõigus Lätis, Leedus, Eestis

 

Kinnisvaraõigus Lätis, Leedus, Eestis

Kodanikuõigused Lätis, Leedus, Eestis

Kohtuvaidlused Lätis, Leedus, Eestis

Kollektiivsed hagid Lätis, Leedus, Eestis

Kommertpandiõigus Lätis, Leedus, Eestis

 

Kommunikatsiooni- ja meediaõigus Lätis, Leedus, Eestis

Konkurentsiõigus Lätis, Leedus, Eestis

Korrakaitseõigus Lätis, Leedus, Eestis

Kriminaalõigus Lätis, Leedus, Eestis

Käibemaks Lätis, Leedus, Eestis

 

Käibemaksukohustuslaseks registreerimine Lätis, Leedus, Eestis

Laevaõigus Lätis, Leedus, Eestis

Laim, au teotamine Lätis, Leedus, Eestis

Lennundusõigus Lätis, Leedus, Eestis

Lepinguõigus Lätis, Leedus, Eestis

 

Lepinguvälise kahju õigus Lätis, Leedus, Eestis

Linna- ja maaplaneerimisõigus Lätis, Leedus, Eestis

Looduskaitseõigus Lätis, Leedus, Eestis

Loomakaitseseadus Lätis, Leedus, Eestis

Maksuinformatsiooni vahetamine Lätis, Leedus, Eestis

 

Maksujõuetusõigus Lätis, Leedus, Eestis

Maksuõigus Lätis, Leedus, Eestis

Meditsiiniline ametiseisundi kuritarvitamine Lätis, Leedus, Eestis

Meediaõigus Lätis, Leedus, Eestis

Meelelahutusõigus Lätis, Leedus, Eestis

 

Mereõigus Lätis, Leedus, Eestis

Mittediskrimineerimine Lätis, Leedus, Eestis

Mittetulundusühingute ja heategevusorganisatsioonide õigus Lätis, Leedus, Eestis

OECD maksustamise kokkulepe Lätis, Leedus, Eestis

Õiguslik ametiseisundi kuritarvitamine Lätis, Leedus, Eestis

 

Õiguslik eetika ja professionaalne vastutus Lätis, Leedus, Eestis

Optsioonide õigus Lätis, Leedus, Eestis

Pangandusõigus Lätis, Leedus, Eestis

Pankrotiseadus Lätis, Leedus, Eestis

Patendiõigus Lätis, Leedus, Eestis

 

Patenditasu maksustamine Lätis, Leedus, Eestis

Perekonnaõigus Lätis, Leedus, Eestis

Põllumajandusõigus Lätis, Leedus, Eestis

Professionaalse vastutuse õigus Lätis, Leedus, Eestis

Püsiva tegevuskoha maksuõigus Lätis, Leedus, Eestis

 

Pärimisõigus Lätis, Leedus, Eestis

Rahvusvaheline kaubandusõigus Lätis, Leedus, Eestis

Rahvusvaheline õigus Lätis, Leedus, Eestis

Raudteeõigus Lätis, Leedus, Eestis

Ravimite ja narkootimide seadus Lätis, Leedus, Eestis

 

Reklaami- ja turundusõigus Lätis, Leedus, Eestis

Restruktureerimisõigus Lätis, Leedus, Eestis

Riigihankeõigus Lätis, Leedus, Eestis

Siirdehinnad Lätis, Leedus, Eestis

Sisserändeõigus Lätis, Leedus, Eestis

 

Sotsiaalkindlustusõigus Lätis, Leedus, Eestis

Spordiõigus Lätis, Leedus, Eestis

Struktureeritud finantsinstrumentide õigus Lätis, Leedus, Eestis

Sundvõõrandamisõigus Lätis, Leedus, Eestis

Tarbijakaitseõigus Lätis, Leedus, Eestis

 

Tavapraktika Lätis, Leedus, Eestis

Tehnoloogia- ja teadusõigus Lätis, Leedus, Eestis

Telekommunikatsiooni- ja sideõigus Lätis, Leedus, Eestis

Tervishoiuõigus Lätis, Leedus, Eestis

Tervishoiuteenuste osutamise õigus Lätis, Leedus, Eestis

 

Testamendi tõestamise õigus Lätis, Leedus, Eestis

Testamendiõigus Lätis, Leedus, Eestis

Topeltmaksustamise vältimise lepingud Lätis, Leedus, Eestis

Transpordiõigus Lätis, Leedus, Eestis

Tsiviilpraktika Lätis, Leedus, Eestis

 

Tulu maksustamise seadus Lätis, Leedus, Eestis

Täis- ja usaldusühingu õigus Lätis, Leedus, Eestis

Töölepingu seadus Lätis, Leedus, Eestis

Tööliste kompensatsiooniõigus Lätis, Leedus, Eestis

Tööohutus ja –terviskaitseõigus Lätis, Leedus, Eestis

 

Tööõigus Lätis, Leedus, Eestis

Töötaja hüvitiste õigus Lätis, Leedus, Eestis

Töövõtuleping Lätis, Leedus, Eestis

Usuliste asutuste õigus Lätis, Leedus, Eestis

Vahendite finantseerimis- ja liisimisõigus Lätis, Leedus, Eestis

 

Valduse omaniku vastutus Lätis, Leedus, Eestis

Valdusettevõtted Lätis, Leedus, Eestis

Valgekraede kuritegevus Lätis, Leedus, Eestis

Valimiste-, valimiskampaania ja poliitiline õigus Lätis, Leedus, Eestis

Vara kaitse Lätis, Leedus, Eestis

 

Võlaõigus Lätis, Leedus, Eestis

Võlgade sisse nõudmise õigus Lätis, Leedus, Eestis

Väärtpaberiõigus Lätis, Leedus, Eestis

Väärtpaberistamisõigus Lätis, Leedus, Eestis

Ühinemised ja ülevõtmised Lätis, Leedus, Eestis

 

Ühinguõigus Lätis, Leedus, Eestis

Üüri-, rendi-, liisingulepingud Lätis, Leedus, Eestis

Äri- ja ametisaladuse õigus Lätis, Leedus, Eestis

Äriõigus Lätis, Leedus, Eestis

Küsimustega palun kontakteeruge Valters Gencs, advokaat: info@gencs.eu

 

Materjal, mis siin sisaldub, ei ole esitatud kui õigusnõuanne või arvamus
© Gencs Valters Law Firm, 2016

Submit
Küsi oma tasuta koopia
Doing Business Guide Balti riikides.