image
Küsi meie õiguseksperdilt
Valters Gencs
image
images
Küsi meie õiguseksperdilt
Valters Gencs
Küsi oma tasuta koopia
Doing Business Guide Balti riikides.

Ettevõte asutamine Leedus

 

Kõige levinum ettevõtlusvorm Leedus on piiratud vastutusega äriühing [UAB].

 

Piiratud vastutusega äriühingu asutamiseks nõutav miinimum osakapital on 10 000 LTL (2899 EUR), mis makstakse osanike poolt sissemaksena enne äriühingu registreerimist Äriregistris. Piiratud vastutusega äriühingu [UAB] võivad asutada nii füüsilised isikud kui juriidilised isikud (ettevõtted).

 

 

Ettevõtte asutamise kulud, sealhulgas pangakonto avamine ja käibemaksukohustuslaseks registreerimine

 

Riigilõiv UAB (piiratud vastutusega äriühingu) registreerimise eest on 198 LTL (57,4 EUR). Riigilõiv ei hõlma endas notaritasu, mis võib olla 250-800 LTL (72,5-232 EUR). Käibemaksukohustuslaseks registreerimisel ei ole vaja riigilõivu tasuda. Ettevõtte pangakonto avamise tasu sõltub konkreetsest pangast. Kui ettevõte on asutatud juriidilise isiku (ettevõtte) poolt, võivad lisanduda kulud tõlkimisteenuse eest (umbes 16 EUR lehekülje kohta).

 

Registreerimine toimub 3 tööpäeva jooksul alates dokumentide esitamisest kohalikule institutsioonile ja arvestuslik riigilõiv on kokku umbes 290 EUR kuni 580 EUR.

 

 

Juriidiline aadress

 

On oluline mainida, et ettevõte peab omama juriidilist aadressi. Seega, on üheks esimeseks oluliseks sammuks ettevõtte registreerimine mingile kindlale aadressile Leedus. Teie mugavuse huvides pakume võimalust kasutada meie büroo juriidilist aadressi Vilniuses.

 

 

Ettevõtte registreerimise kord

 

Esimeseks sammuks on teha otsus ettevõtte asutamiseks.

 

Avatakse ajutine pangakonto ning sinna kantakse algkapital. Algkapital peab olema vähemalt 10 000 LTL (2899 EUR).

 

Luuakse põhikiri, mis kinnitatakse notariaalselt. Nimetatakse juhatuse liikmed.

 

Ettevõte loetakse asutatuks kande tegemisel  Juriidiliste Isikute Registrisse.

 

Kõik Äriregistrisse esitatud dokumendid peavad olema leedu keeles. Umbkaudne tasu dokumentide tõlkimise eest on 14 EUR lehekülje kohta. Umbkaudne tasu ettevõtte asutamise dokumentide tõlkimise eest on 290 EUR.

 

 

Vajalikud dokumendid ja informatsioon

 

Nimekiri vajalikest dokumentidest ja informatsioonist, et registreerida ettevõte Leedus:

 

 1. Info juhataja ja juhatuse liikmete kohta (eesnimi, perekonnanimi, isikukoos, sünniaeg, elukoha aadress, passi koopia); Info ettevõtte asjutaja kohta (kui asutaja on juriidiline isik – väljavõte Äriregistrist);
 2. Ettevõtte juriidiline aadress Leedus;
 3. Informatsioon eelistuste kohta panga valikul;
 4. Asutamisleping;
 5. Põhikiri;
 6. Asutajate otsus;
 7. Tõend pangalt, et algkapital (minimaalselt 10 000 LTL (2899 EUR)) on täielikult makstud.

Ärinime valikul tuleb enne ettevõtte registreerimist kontrollida, kas nimi pole juba kasutusel.

 

 

 

Maksustamine Leedus

 

 

Maksumäär

Seletus

Käibemaks

Tavaline maksumäär on 21%, teatud juhtudel 9% ja 5%

Maksustatav periood on 1 kalendrikuu.

Ettevõtte tulumaks

Tavaline maksumäär 15% Mikroühingute korral - 5% (keskmine töötajate arv alla 10, maksustatava perioodi tulumaks ei ületa 500 000 LTL).

Maksustatav tulu = Tulu, mis on saadud maksustataval perioodil – mittemaksustatav tulu – lubatud mahaarvamised

 

Dividendimaks

15%

Juriidilistele isikutele (välja arvatud

20%

Füüsilistele isikutele

Füüsilise isiku tulumaks

Tavaline maksumäär -15%, 20% jaotamata kasumi tulult

 

Sotsiaalmaks

3%

Pensionikindlustus – töötaja maksumäär

6%

Tervisekindlustus – töötaja maksumäär

30,98% -31,7%

Tööandja maksumäär (oleneb riskigrupist)

Kinnisvaramaks

 0,3 % - 1 %

Oleneb kinnisvarast

 

 

Esinduskontori asutamine Leedus

 

Esinduskontorid ja teised organisatsioonid, mis on registreeritud Leedus, alluvad Leedu Vabariigi õigusele. Vähemalt üks isik, kes tegutseb esinduskontori nimel, peab resideeruma Leedus. Säte ei kohaldu Leedus asutatud esinduskontorile, mis on asutatud Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühingu liikmesriigis registreeritud ettevõtte poolt. Esinduskontori nimel tegutsevate isikute õigused ja kohustused on sätestatud Leedu õiguses.

 

Juriidilise isiku esinduskontor on juriidilise isiku osa, millel on registreeritud kontor ning mis võib tegeleda alljärgnevate tegevustega.

 

Juriidilise isiku esinduskontoril on õigus esindada ja kaitsta juriidilise isiku huve, allkirjastada lepinguid ning teha teisi toiminguid juriidilise isiku nimel, läbi viia import ja eksporti välismaise juriidilise isiku ja teiste organisatsioonide vahel, mis on asutanud filiaali või sarnaseid institutsioone ja filiaali vahel.

Juriidilise isiku asutatud esinduskontor ei ole juriidiline isik.

 

Välismaise juriidilise isiku või muu organisatsiooni esinduskontori registreerimisel peab Äriregistrit teavitama juriidilise isiku esitatud dokumentide ja informatsiooni muutumisest, samuti juriidilise isiku staatuse muutumisel.

 

Enne esinduskontori registreerimise avalduse esitamist registripidajale, peab notar kinnitama avalduses esitatud andmete õigsust, seaduspärasust ja fakti, et välismaisel juriidilisel isikul on õigus esinduskontor registreerida.

 

 

Põhiline dokumentatsioon:

 • Esindaja andmed (passi koopia, elukoht);
 • Asutaja asutamisleping, asutamisotsus ja põhikiri kui need on erinevad dokumendid või parandused käesolevale;
 • Esinduskontori juriidiline aadress Leedus;
 • Asutaja majandusaasta aruanne, kui asutaja asukohariigi seaduses nõutud, siis konsolideeritud aruanne.
 • Dokument, mis tõendab ettevõtte registreerimist vastava riigi äriregistris kui vastava riigi seadus nõuab ettevõtte registreerimist äriregistris; või mõni muu dokument, mis kinnitab ettevõtte juriidilist staatust vastavas riigis (legaliseeritud või apostilliga – sõltub riigist, kus on ettevõtte juriidiline aadress);
 • Riigilõiv 200 LTL (58 EUR).

Registreerimine toimub tavaliselt 3 tööpäeva jooksul alates dokumentide esitamisest registrile.

Küsimustega palun kontakteeruge Valters Gencs, advokaat: info@gencs.eu

 

Materjal, mis siin sisaldub, ei ole esitatud kui õigusnõuanne või arvamus
© Gencs Valters Law Firm, 2016

Submit
Küsi oma tasuta koopia
Doing Business Guide Balti riikides.