image
Küsi meie õiguseksperdilt
Valters Gencs
image
images
Küsi meie õiguseksperdilt
Valters Gencs
Küsi oma tasuta koopia
Doing Business Guide Balti riikides.

Ettevõtte asutamine Lätis

 

Peamine ettevõtlusvorm Lätis on piiratud vastutusega äriühing [SIA].

 

Miinimumkapital ettevõtte asutamiseks on 2857 EUR, mikroettevõtte puhul 1 EUR, mis peab olema kantud ettevõtte pangakontole enne ettevõtte äriregistris registreerimist. SIA võib alustada nii füüsiline kui juriidiline isik.

Et registreerida Lätis mikro ettevõte, siis järgnevad tingimused peavad olema täidetud:

1) Ettevõtte asutaja/osanik on füüsiline isik (maksimum 5).

2) Juhatuse liikmed peavad olema samal ajal ka asutajaliikmed.

3) Üks isik saab luua vaid ühe mikroettevõtte.

 

 

 Ettevõtte asutamise kulud sisaldavad pangaarve avamist ning käibemaksukohustuslaseks registreerimist

SIA registreerimise riigilõiv on 58 EUR. Riigilõivule lisandub veel notari tasu, mis võib varieeruda 26-200 EUR. Käibemaksukohustuslaseks registreerimine ei ole riigilõivuga maksustatud toiming. Pangakonto avamine hind varieerub olenevalt pangast ning kui asutajaks on juriidiline isik, võivad lisanduda ka dokumentide tõlke kulud (14 EUR lehekülg). Ettevõtte registreering tehakse 3 tööpäeva jooksul dokumentide esitamise päevast alates ning kokku arvestatud riigilõivudeks tuleks arvestada 290 - 580 EUR.

 

 

 Juriidiline aadress

Ettevõtte alustamiseks on vaja märkida ettevõtte juriidiline aadress. Kui Läti riigis ei asu ühtegi aadressi, kuhu ettevõtte registreerida saab, pakume juriidilise aadressi teenust ka oma kontoris Riias.

 

 

 Vajalikud protseduurid

Esiteks tuleb koostada ettevõtte asutamise otsus;

Ajutine pangakonto tuleb avada ning algkapital kontole kanda;

Koostada tuleb ettevõtte asutamisleping ning määrata isikud ettevõtte juhtorganitesse;

Ettevõte on asutatud, kui teostatakse registreering Läti Äriregistris.

Kõik Äriregistrisse esitatavad dokumendid peavad olema tõlgitud läti keelde. Tõlke hind võib olla 14 EUR piires, kõigi dokumentide tõlkimisel tuleks arvestada umbes 290 EUR.

 

 

 Vajalikud dokumendid ning informatsioon

Nimekiri dokumentidest ning informatsioonist mida ettevõtte asutamisel Lätis on vaja on järgmine:

1. Andmed juhatuse liikme(te) kohta (esindusõiguse ulatus- üksi või koos), isiku(te) aadress ning passikoopia; andmed ettevõtte asutaja kohta, kui asutajaks on juriidiline isik- äriregistri väljavõte (legaliseeritud Apostilliga);
2. Ettevõtte juriidiline aadress Lätis;
3. Soovitud pangatingimused;
4. Asutamisleping;
5. Põhikiri;
6. Pangateatis, et algkapital on makstud (mikroettevõtte puhul tõestab makset asutajaliige ise).

 

Ärinime valikul tuleb enne ettevõtte registreerimist kontrollida, kas nimi pole juba kasutusel.

 

 Maksustamine Lätis

 

Määr

Seletus

Käibemaks

Standardmäär 22%

Maksustatav periood on kalendrikuu

Ettevõtte tulumaks

Standardmäär 15%, mikroettevõttel 9% (käive ei tohi ületada 100’000 EUR majandusaastal. Kui käive ületab 100’000 EUR piiri, maksumäär ületanud osalt on 20%. Mikroettevõttes võib töötada kuni 5 töötajat.

 

Dividendide maks

10%

Füüsilised ning juriidilised isikud

 

 

Füüsilise isiku tulumaks

25%

 

Sotsiaalmaks

11%

Töötaja maksukohustus

 

 

24.09%

Tööandja maksukohustus

Kinnisvaramaks

0,2 % kuni 1,5 %

Olenevalt kinnisvaraliigist

 

 

 

 

 Esinduskontori avamine Lätis

Välisettevõte võib Lätis avada esinduskontori. Esinduskontor ei ole juriidiline isik ning seega ei oma õigust teostada äritegevust Lätis.

 

 

 Vajalikud dokumendid/informatsioon asutamiseks:

  • Välisriigis väljaantud dokument tõendamaks ettevõtte olemasolu teises riigis (Äriregistri väljavõte) vastavalt selle riigi ettevõtte olemasolu tõestavatele nõuetele. Legaliseerimine või Apostill on vajalik olenevalt riigist, kus välisettevõte on registreeritud.
  • Notariaalne ning legaliseeritud (või Apostilliga) koopia asutamislepingust, põhikirjast või samatähenduslikust dokumendist, kus on reguleeritud juhatuse liikmete vastutus ning ettevõtte esindamisküsimused.
  • Otsus avada esinduskontor Lätis, allkirjastatuna ettevõtte esindusõigusliku isiku poolt.
  • Esinduskontori juriidiline aadress Lätis.
  • Passikoopia ning elukoha aadress ettevõtte esindajal, kes asutamisdokumendid esitab.
  • Välisettevõtte juriidiline aadress ning üldine info tegevusala kohta ettevõtte koduriigis (välisriigis).

Riigilõiv esinduskontori avamiseks on 30 EUR, kui registreering tehakse 15 päevaga, 60 EUR, kui registreering tehakse 4 päevaga ning 90 EUR kui registreering tehakse 1 päevaga.

Küsimustega palun kontakteeruge Valters Gencs, advokaat: info@gencs.eu

 

Materjal, mis siin sisaldub, ei ole esitatud kui õigusnõuanne või arvamus
© Gencs Valters Law Firm, 2016

Submit
Küsi oma tasuta koopia
Doing Business Guide Balti riikides.