image
Küsi meie õiguseksperdilt
Valters Gencs
image
images
Küsi meie õiguseksperdilt
Valters Gencs
Küsi oma tasuta koopia
Doing Business Guide Balti riikides.

Erialaliidud:

 

        MULTILAW ülemaailmne sõltumatute advokaadibüroode assotsiatsioon, sisaldades üle 6000 advokaadi üle150 büroo maailmas (www.multilaw.com).      EUROJURIS, Euroopa assotsiatsioon sõltumatutest advokaadibüroodest,  katab 630 eri linna / piirkonda rohkem kui 40 riigis (www.eurojuris.net).

 

 

  UNITED TAX NETWORK kujutab endast kodulehte globaalsest võrgustikust sõltumatutest maksunõustamisteenuste ettevõtetest kogu maailmas (www.unitedtaxnetwork.com).       AMERICAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW ASSOCIATION (AIPLA), riikliku advokatuur, koondades endasse peamiselt juriste era-ja äripraksisest, avalikust teenistusest ning akadeemilistest ringkondadest, kokku rohkem kui 17 000 liiget (www.aipla.org).

     KAITSEALASTE TEADUSUURINGUTE INSTITUUT (DRI), suurima rahvusvahelise liikmeskonnaga advokaate koondav organisatsioon, kaitsmaks advokaatide huve tsiviilkohtu vaidlustes (www.dri.org). Valters Gencs on organisatsiooni Läti esinduse esimees ning kutsub üles instituudiga ühinema.

 RAHVUSVAHELINE ADVOKATUUR (IBA), maailma juhtiv organisatsioon rahvusvahelistest õiguspraktikutest, juristidest, advokatuuridest ning advokaatidest. Organisatsiooni liikmeteks on üle 40 000 üksiku advokaadi ning üle 197 advokatuuri, kattes seega kõik mandrid (www.ibanet.org).

 RAHVUSVAHELINE KAUBAMÄRGI ASSOTSIATSIOON (INTA), mittetulunduslik liikmete ühendus, koondades üle 5900 kaubamärgi omaniku, spetsialisti ning õppejõu rohkem kui 190 riigist (www.inta.org).

   EUROOPA ÜHENDUSE KAUBAMÄRGI ORGANISATSIOON (ECTA), umbes 1500 liiget praktiseerivad kaubamärkide, disainilahenduste ja nendega seotud intellektuaalomandi küsimustes, mis tulenevad Euroopa Liidu liikmesriikidest, koos assotsieerunud liikmetega üle kogu maailma (www.ecta.org).

           CHARTERED INSTITUTE OF PATENT ATTORNEYS (CIPA), professionaalne ning uuringute organ patendivolinikele. Esindab üle 1800 registreeritud patendivoliniku Suurbritannias, liikmete koguarvu on üle 3300 (www.cipa.org.uk).

 

 

 

       RAHVUSVAHELINE MAKSUPLANEERIMISE ASSOTSIATSIOONI (ITPA), multi-distsiplineeritud ühendus üle 1000 pankuri, varahaldusametniku, rahandus spetsialisti, raamatupidaja, juristi ning teise maksundusest praktilist huvi ning piiriüleseid tehinguid teostava isiku (www.itpa.org).

 

 

 

       SAKSA INTELLEKTUAALOMANDI KAITSE ORGANISATSIOON (GRUR), umbes 5000 liiget Saksamaal ning teistes riikides, suurim ja vanim ühendus Saksamaal, mis on pühendatud intellektuaalse omandi kaitse tagamisele (www.grur.de).

             KAUBAMÄRGIVOLINIKE INSTITUUT (ITMA), kutseorganisatsioon, mis esindab kvalifitseerituna kaubamärgiomaniku ning muu intellektuaalomandi õiguste omanikuna nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Praegu koondab ühendus enamiku Suurbritannias registreeritud kaubamärgivoliniku ning kõiki Suurbritannia kaubamärgi- ja disainispetsialiste (www.itma.org.uk).

           LICENSING EXECUTIVES SOCIETY (LES), professionaalne kogukond ligi 5000 liikmega, kes tegelevad intellektuaalomandi arendamise, kasutamise, üleandmise, turustamise ning haldamisega (www.lesusacanada.org).

           RAHVUSVAHELINE FÖDERATSIOON INTELLEKTUAALOMANDI ADVOKAATIDEST (FICPI), organisatsioon patendi- ja kaubamärgi spetsialistidest kogu maailmas. Ainuke ühendus, mille liikmeskond koosneb vaid erapraksis tegutsevatest intellektuaalomandi spetsialistidest (www.ficpi.org).

         MARQUESi iga liige annab oma tegevusega panuse ühingu arengusse, et arendada MARQUES globaalset keelekeskust kujundades seega koha, kus on võimalik jagada professionaalset tugevust koos kolleegidega. (www.marques.org).

 

 

 

         RAHVUSVAHELINE ASSOTSIATSIOON KAITSMAKS INTELLEKTUAALSET VARA (AIPPI), poliitiliselt neutraalne mittetulundusühing, mille alaline asukoht on Šveitsis, koondab hetkel üle 9000 liikme enam kui 100 riigis. Maailma juhtiv rahvusvaheline organisatsioon pühendatud intellektuaalse omandi arendamisele ja parandamisele (www.aippi.org).

      EUROOPA PATENDI INSTITUUT (EPI), instituut on rahvusvaheline valitsusväline avalik - õiguslik ettevõte, omades oma põhimäärust ning eetikakoodeksi. Instituut on esimene kõiki Euroopa patendispetsialiste hõlmav organisatsioon, hõlmates umbes 9700 liiget 36-s Euroopa riigis ning koondades nii registreeritud kui vaba elukutse esindajaid. (www.patentepi.com).

 

 

Kaubanduskojad:

 

Kaubanduskojad Lätis

 

. Rootsi Kaubanduskoda Lätis (www.scc.lv)


. Norra Kaubanduskoda Lätis (www.nccl.lv)

 

. Briti Kaubanduskoda Lätis (www.bccl.lv)

 

. Taani Kaubanduskoda Lätis (www.dcc.lv)

 

. Saksa-Balti Kaubanduskoda Lätis (www.ahk-balt.org)

 

. Holland-Läti Kaubanduskoda (www.nlcc.lv)

 

. Ameerika Kaubanduskoda Lätis (www.amcham.lv)

 

. Eesti Kaubanduskoda Lätis (www.eesti.lv)

 

 

Kaubanduskojad Leedus

 

. Rootsi Kaubanduskoda Leedus (www.swedish.lt)

 

. Norra Kaubanduskoda Leedus (www.nlcc.lt)

 

. Briti Kaubanduskoda Leedus (www.bccl.lt)

 

. Prantsuse Kaubanduskoda Leedus (www.cci-fr.lt) 


. Läti Kaubanduskoda Leedus (www.lccl.lt)

 

 

Kaubanduskojad Eestis

 

. Rootsi Kaubanduskoda Eestis (www.swedishchamber.ee)

 

. Norra Kaubanduskoda Eestis (www.necc.ee)

 

. Taani Kaubanduskoda Eestis (www.decc.ee)

 

. Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis (www.ahk-balt.org)

 

. Ameerika Kaubanduskoda Eestis (www.amcham.ee)

 

. Soome Kaubanduskoda Eestis (www.fecc.ee)

 

Spanish-Estonian Chamber of Commerce (www.secc.ee)

 

 

 

Tunnustused:

 

. LEGAL 500,
Seoses maksuõigusega, Advokaadibüroo Gencs Valters saavutas esimese büroo positsiooni- „Valters Gencs, Advokaadibüroost Gencs Valters, näitas tugevat maksualast teadmist kõrgeimal kohtutasandil Euroopa Kohtus, esindades klienti Alstom Power Hydro € 100m käibemaksutagastamise juhtumis. Advokaadibüroo on varem ka nõustanud Euroopa Komisjoni Läti õiguse läbivaatamisel seoses siseriiklike ning liikmesriikidevaheliste maksuseaduste põhjal. Uutest klientidest moodustavad suure osa näiteks kemikaalide tootja Sika, kosmeetikatootja L'Oréal ning oksjoniäri Sotheby's ja Christie's." (www.legal500.com).
Laevanduse ning transpordi osas on samuti Advokaadibüroo Gencs Valters esimese taseme büroo - "Valters Gencs Advokaadibüroost Gencs Valters laiendas oma laevatranspordikogemust seoses Maersk Moller-i esindamisega mitmetes vaidlustes, mis on suurim konteinerfirma Baltikumis ja maailmas, samuti omab mitmeid laevandusagente ning Läti lipu all sõitvaid laevaärisid. "(www.legal500.com).

. TAX DIRECTORS HANDBOOK,
"Teine juhtiv ekspert maksuvaldkonnas on Advokaadibüroo Gencs Valters, kus maksuõigus omab keskendunud tähelepanu. Valters Gencs, endine maksu-ja juriidilise osakonna juht Ernst & Young Lätis, toetab kaalukas meeskond, kes on nõustab perioodiliselt ettevõtteid nagu McDonalds, Coco-Cola ning Alstrom Power Hydro. " (www.taxdirectorshandbook.co.uk).

. MARTINDALE-HUBBELL,
"Läti advokaat Valters Gencs on üks arhetüüpsemalt kaasaegne Balti advokaat – haritud USA-s, valmis võtma äririski oma ettevõtte õlule ning on edukalt tööle üle võtnud Lääne ärimeetodid. Olles asutanud kaks järjestikust advokaadibürood vaid vanuses 34, on tänu professionaalsele tegevusele olemas pikk klientide nimekiri, mis konkurentides kadedust tekitab:
suurimate klientide hulka kuuluvad Prantsusmaa L'Oreal, Rootsi TeliaSonera, Soome Kesko, Norra Statoil ning samuti globaalseid kaubamärke nagu Coca-Cola, McDonalds ja General Motors." (www.martindale.com).

. CHAMBERS AND PARTNERS,
"Lisaks oma tugevusele ettevõtte tulumaksu suhtes, on välismaalaste maksustamine oluline tahk büroo praktikas. Tema meeskond nõustab regulaarseid eraisikuid Põhjamaadest. Tema advokaadid esindasid edukalt ettevõtet Alstom Hydro France Euroopa Kohtus käibemaksu asjas ning on saavutanud mitmeid positiivseid otsuseid esindades ettevõtteid nagu Suomen Rehu ja Alstom Power Generation. Tema meeskond pakub maksude planeerimist ja nõustamist teistele Põhjamaade äridele nagu Det Norske Veritas ja Aldaris. Büroo juhtiv partner Valters Gencs on tuntud maksuõiguse praktik, kes on soovitatud kui "erakordsete teadmiste ning kogemusega." " (www.chambersandpartners.com).

. GLOBAL IP ATTORNEYS / GLOBAALSED INTELLEKTUAALOMANDI ADVOKAADID (http://globalipattorneys.com).

. PRACTICAL LAW COMPANY/ WHICH LAWYER? / PRAKTISEERIVAD ADVOKAADIBÜROOD/ MILLINE ADVOKAAT?, (http://whichlawyer.practicallaw.com).

. EU LAWYERS & SOLICITORS DIRECTORY / KATALOOG EUROOPA LIIDU JURISTIDEST NING ADVOKAATIDEST, (www.lawfirmslawyers.eu).

Küsimustega palun kontakteeruge Valters Gencs, advokaat: info@gencs.eu

 

Materjal, mis siin sisaldub, ei ole esitatud kui õigusnõuanne või arvamus
© Gencs Valters Law Firm, 2016

Submit
Küsi oma tasuta koopia
Doing Business Guide Balti riikides.