image
Küsi meie õiguseksperdilt
Valters Gencs
image
images
Küsi meie õiguseksperdilt
Valters Gencs
Küsi oma tasuta koopia
Doing Business Guide Balti riikides.

Maksuteenused Lätis

Alates meie õigusbüroo avamisest on maksuteenused olnud meie põhiline tegevusala. Meie büroo on tunnustatud klientide poolt kui esimese taseme maksunõustaja Lätis. Alates 2008.a pakume maksuteenuseid ka Eestis ja Leedus.

Me pakume nõu rahvusvaheliste ja kohalike maksude planeerimise, maksualaste kohtuvaidluste, turule sisenemise strateegiate ja piiriüleste maksuküsimuste osas. Meie maksualased teadmised võimaldavad pakkuda ka laialdasi juriidilisi teenuseid teistes nõustamisvaldkondades, nt ühinemiste ja ülevõtmiste korral Lätis, Leedus ja Eestis.

 

Enne äritegevusega alustamist Lätis on oluline teada, et kogu Lätis tuletatud tulu on maksustatav ettevõtte tulumaksuga (15%). Välismaksed alluvad nii maksude kinnipidamise, alakapitaliseerituse, kui ka siirdehinna regulatsioonidele. Siiski, viimatine ja meeldiv võimalus on vähendada maksustavat tulu jaotamata kasumi intressi kaudu. See tähendab, et ettevõtetel on võimalik vähendada kehtivat maksukoormat kui osanikud ei jaota kasumit välja. Kahjumite edasikandmise periood on 5 aastat.

 

 

Teine viimane areng on mikroettevõtte maks. Sellist tüüpi maksu saab kohaldada väikestele ettevõtetele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kelle aastane käive ei ületa 100 000 EUR ja kes vastavad teatud nõudmistele tööliste numbri ja palga osas. Maks on 9% käibest ja see hõlmab endas ettevõtte tulumaksu, sotsiaalmaksu, eraisiku tulumaksu ja teised tööga seotud maksud.

 

Üldise regulatsioonina on käibemaksukohustuslaseks registreerimine kohustuslik ettevõtetele või isikutele, kelle aastane käive ületab 14 000 EUR. Erinevad läved kehtivad teatud kategooria kaupadele või rahvusvahelistele või Euroopa Liidu sisestele tehingutele. Läti maksuametnike loaga võivad seotud ettevõtted asutada käibemaksu grupi koondades oma kohustused ja õigused.

 

Edasise maksunõustamise või –planeerimise osas palun kontakteeruge meie bürooga.

 

Täisnimekiri meie nõustamisvaldkondadest maksunduse vallas:

 

Maksude planeerimine ja optimiseerimine Lätis
Maksualased kohtuvaidlused Lätis
Rahvusvahelised piiriülesed tehingud Lätis
Käibemaks Lätis


Sotsiaalmaks Lätis
Ettevõtte tulumaks Lätis
Maksude kinnipidamine Lätis
Eraisiku maksustamine, sh iga-aastaste deklaratsioonide täitmine välismaalastele Lätis


Esindamine Läti maksuametis
Maksuotsuste apelleerimine Lätis
Deklaratsioonide ettevalmistus Lätis
Maksuresidentsuse sertifikaadi korraldamine vastavalt topeltmaksustamise vältimise lepingutele Lätis
Kinnisvaramaks Lätis


Töötasu maksustamine Lätis
Käibemaksu maksuesindus ja registreerimine Lätis
Aktsiisimaks Lätis
Pakendamismaks Lätis


Loodusliku ressursi maks Lätis
Riigilõivud Lätis
Maa ülekandmismaksud Lätis
Maksuauditeerimised Lätis


Raamatupidamisalased nõustamised Lätis
Käibemaks Lätis
Käibemaksukohustuslaseks registreerimine Lätis
Käibemaksukohustuslaseks registreerimine Baltikumis


Käibemaksu maksuesindaja Lätis
Käibemaksukohustuslaseks registreerimine Lätis
Topeltmaksustamise vältimise lepingud Lätis
Siirdehinnad Lätis


Valdusühingud Lätis
Dividendide maksustamine Lätis
Kasutustasude maksustamine Lätis
Püsiva tegevuskoha maksustamine Lätis


Sõltumatute teenuste maksustamine Lätis
Sõltuvate teenuste maksustamine Lätis
Intressid Lätis
Ärikasumi maksustamine Lätis


Kinnisvarast tuleneva tulu maksustamine Lätis
Tulumaksuseaduse alusel maksustamine Lätis
Kapitalimaks Lätis
Maksuinformatsiooni vahendamine Lätis
OECD mudeli maksustamine Lätis

Küsimustega palun kontakteeruge Valters Gencs, advokaat: info@gencs.eu

 

Materjal, mis siin sisaldub, ei ole esitatud kui õigusnõuanne või arvamus
© Gencs Valters Law Firm, 2016

Submit
Küsi oma tasuta koopia
Doing Business Guide Balti riikides.